readmeدر بسیاری از پروتکلهای خواب/بیداری شبکه های حسگر بیسیم، آگاهی از انرژی بعنوان یک موضوع کلیدی مهم مطرح می گردد تا بتوانند طول عمر شبکه را از بابت هزینه زمان، تاخیر و ارسال/ دریافت به حداکثر برسانند. در این گزارش، به حداقل رساندن زمانبندی خواب/بیداری برای شبکه های حسگر رویداد محور در سیستمهای حساس به تاخیر مورد بررسی قرار گرفته است که برای آن یک راه حل توزیعی ارائه شده است.

[دریافت فایل مقاله : Sleep wake scheduling scheme for minimizing end-to-end delay in multi-hop wireless sensor networks ]

 

ارائه شده توسط علیرضا طاهردوست، خرداد 1392 ||pdfpptx win

آمار بازدید

 امروز۳
 دیروز۶
 این هفته۳۵
 این ماه۷۰
 تمام بازدیدها۲۱۴۸۴