زمینه های تحقیقاتی

 زمینه‌های پژوهشی آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه فردوسی مشهد:

tik Wireless LAN, Ad Hoc and Sensor Networks

tikNetwork Protocols and Performance Evaluation

tik Scalable, Reliable, and Energy-Efficient Networks

tikRouting, Flow Control and Congestion control

tikVoIP Protocols and Services

tikVehicular networks

tikCross layer design and optimization

tikMulticast, broadcast and anycast

tikQuality of service

tikService Discovery and Advertisement (Resource management)

tikScheduling and buffer management

tikNetwork Security, trust and privacy

tikTraffic measurement, engineering, control and analysis

tikInternet of Things

tikSoftware Defined Networks

tik5G

آمار بازدید

 امروز۳
 دیروز۶
 این هفته۳۵
 این ماه۷۰
 تمام بازدیدها۲۱۴۸۴