vanetعمده مطالب این فایل برگرفته از مقاله‌ای با عنوان P2DAP — Sybil Attacks Detection in Vehicular Ad Hoc Networks است. در این رویکرد، کاربر بدخواهی که به جای چندین خودرو ایفای نقش می‌کند،به‌صورت توزیع‌شده و توسط عناصر ثابتی به نام RSB قابل شناسایی است. در این روش برای شناسایی حمله Sybil نیازی به افشای شناسه هیچ خودرویی در شبکه نیست. بنابراین در عین تامین امنیت، محرمانگی هم حفظ می‌شود. در بخش کارهای آتی به استفاده از دانش خودروهای فعال در شبکه اشاره شده است که ایده آن از مقالات با عناوین Achieving cooperative detection against Sybil attack in wireless ad hoc networks: A game theoretic approach و Cooperative Sybil Attack Detection for Position Based Applications in Privacy Preserved VANETs گرفته شده است.

ارائه شده توسط سید مهدی سجادی ، سه‌شنبه 22 اسفند 1391 ||pptx win

آمار بازدید

 امروز۳
 دیروز۶
 این هفته۳۵
 این ماه۷۰
 تمام بازدیدها۲۱۴۸۴