readmeدر این مقاله به سوال اساسی زیر پاسخ داده می شود که اطلاعات با چه سرعتی می توانند از شبکه های سنسور بیسیم درختی جمع آوری شوند؟ برای پاسخ به این سوال، تعدادی از تکنیکهای مختلف را شرح می دهیم و از مدلهای شبیه سازی واقع بینانه برپایه اتصالات چند به یک استفاده می کنیم که به عنوان ارسال همگرا می شناسیم.

 [دریافت فایل مقاله : Fast Data Collection in Tree-Based Wireless Sensor Networks ]

 

 

ارائه شده توسط نسترن عزیزی، خرداد 1392 ||pdfpptx win

Visitor Counter

Today :16
Yesterday :5
This week16
This month:164
All :21318