Untitled-1در این گزارش 4 رویکرد در شناسایی حمله Sybil در شبکه های خودرویی اقتضایی بی سیم مورد بررسی قرار گرفته است. در 3 روش اول، بر اساس موقعیت خودروها نسبت به یکدیگر و تخمین رد خودروهای دیگر، حمله Sybil توسط خودروها شناخته می‌شود. در روش چهارم، شناسایی حملات Sybil با همکاری RSB ها و DMV و بدون مشارکت خود خودروها ولی با حفظ محرمانگی‌شان صورت می‌گیرد. رویکرد چهارم با ابزار شبیه ساز NS2 شبیه‌سازی شده است.

 

ارائه شده توسط سید مهدی سجادی، سه‌شنبه 24 بهمن 1391 ||  pdf

Visitor Counter

Today :5
Yesterday :5
This week39
This month:187
All :21341