نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۴
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 
 
 
چکیده:

عبارت شبکه بی‌سیم به شبکه‌های ارتباطی اطلاق می شود که در آن به تجهیزات سخت‌افزاری امکان می‌دهد تا بدون‌استفاده از بسترهای فیزیکی همچون سیم مسی ویا فیبر نوری، توسط امواج الکترومغناطیس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند کهاین پیاده‌سازی در لایه فیزیکیاز مدل مرجع OSIانجام می‌شود.شبکه‌های بی‌سیم بازه وسیعیازکاربردها:ازساختارهایپیچیده‌ایچون شبکه‌های بی‌سیم سلولیکه اغلب برای تلفن‌های همراه استفاده می‌شودو شبکه‌های محلیبی‌سیمگرفته تا انواع ساده‌ای چون هدفون‌های بی‌سیم و سایر تجهیزاتی که از امواج مادون قرمز نیز استفاده می کنند را شامل می‌شوند. سهولت در راه اندازی و کاربرد، انعطاف پذیری و نداشتن محدودیت مکانی در استفاده، ارتقاء دسترس پذیری به شبکه و اطلاعات، کاهش هزینه های استقرار، ارتقاء تکنولوژی های بیسیم و زمینه های بکار گیری بسیار زیاد آن و دهها مزیت دیگر، باعث رشد استفاده از تجهیزات و شبکه های بیسیم به صورت بسیار چشم گیر شده و جایگاه محبوب و ویژه ای در فناوری ارتباطات و اطلاعات پیدا کرده است.امروزهبا بهبود عملکرد، کارایی و عوامل امنیتی، شبکه های بی سیم در ابعاد متفاوت و با اهداف مختلف،از انتقال صوت و تصویر بخصوص در شبکه های بیسم سلولی گرفته تا ارتباط با شبکه جهانی اینترنت و انتقال انواع مختلف داده ها استفاده می شوند. از نظر ابعاد ساختاری، شبکه‌های بی‌سیم به سه دسته تقسیم می‌گردند: WWAN، WLAN وWPAN.WWAN به شبکه‌هایی با پوشش بی‌سیم گسترده اطلاق می شود. نمونه‌ای از شبکه‌ها ی گسترده بی سیم، شبکه سلولی که مورد استفاده در شبکه‌های تلفن همراه‌است.WLAN به شبکه های محدود تر، در حد یک ساختمان یا سازمان، و در ابعاد کوچک یک سالن یا تعدادی اتاق، را فراهم می‌کند.این نوع شبکه ها به دو صورت بکار گرفته می شوند، یا بر اساس یک ساختار ثابت استقرار داده می شوندکه در آن از تجهیزی بنام نقطه دسترسیاستفاده می شود، ویا هیچگونه زیر ساختی ندارند مانند شبکه های اقتضایی. WPAN شبکه های کوچک خانگی هستند که ارتباطاتی چون Bluetooth و مادون قرمز در این دسته قرار می‌گیرند.به لحاظ عدم استفاده از زیرساخت شبکه ای، شبکه‌های WPAN از سوی دیگر در دسته شبکه‌های Ad Hoc نیز قرار می‌گیرند. با توجه به اهمیت شبکه های بیسیم، آشنایی با آن ضروری به نظر می رسد و از این رو است که درس \"مبانی شبکه های بیسیم\" در مقطع کارشناسی و دروس \"شبکه های بیسیم و سیار\" و \"شبکه های بیسیم پیشرفته\" در مقطع کارشناسی ارشد جزء دروس اصلی و تخصصی گنجانده شده است. لذا مولفین با درک این ضرورت و عدم وجود مرجع مناسب فارسی در زمینه شبکه های بی سیم که همه مسائل مورد نظر را پوشش دهد، اقدام به تدوین کتاب حاضر که مطابق با برنامه درسی شورای برنامه ریزی آموزش عالی می باشد نموده است. این کتاب با تلاش برای پوشش حوزه های مختلف و گسترده شبکه های بی سیم در 15 فصل سازمان دهی شده است. کتاب با معرفی اجمالی اصول اولیه شبکه ها و فناوری های بی سیم آغاز می گردد که ضمن معرفی مفاهیم اصلی شبکه ها مروری بر تاریخچه شبکه های کامپیوتری داشته و در ادامه به تقسیم بندی شبکه های بی سیم و کاربرد آن پرداخته است و در نهایت با معرفی بلوک دیاگرام سیستم های دیجیتال، فصل را به پایان برده است. فصل دوم کتاب به مفاهیم انتشار و کانال اختصاص یافته است که به معرفی انواع انتقال و انتشار، آنالیز فوریه، فیدینگ، دایورسیتی یا تنوع و آنتن ها وسیستم های ارسال و دریافت می پردازد. در فصل سوم به مفاهیم سیگنال و انتقال داده پرداخته شده است. در این فصل به معرفی انواع سیگنال و انواع گد گذاری، تسهیم سازی کانال و معرفی روشهای تشخیص و تصحیح خطا پرداخته شده است. فصل چهارم تحت عنوان لایه بندی مدل مرجع OSI و TCPIPبه معرفی لایه های مختلف هر مدل می پردازد. فصل پنجم به معرفی شبکه های محلی بی سیم و استاندارد 802.11 پرداخته است. در این فصل، لایه های فیزیکی و پیوند داده ها،نحوه دسترسی به کانال ارتباطی، معرفی گونه های جدید استاندارد و مواردی از جمله تضعیف ، چند مسیری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. فصل ششم به معرفی بلوتوٍث و استاندارد 802.15 اختصاص یافته است. در این فصل عملکرد پروتکل، باند عملیاتی و کلاسهای کاری، پشته پروتکل، نحوه ارتباط و انتقال داده و امنیت آن را بحث می کند. فصل هفتم به معرفی کامل شبکه های حسگر بی سیم می پردازد. در این فصل ضمن معرفی ساختار کلی شبکه های حسگر بی سیم و ساختمان هر حسگر، پشته پروتکلی، الگوریتم های مربوطه در لایه های مختلف، مسیر یابی در این شبکه را مورد بحث قرار می دهد. شبکه های بیسم شهری و استاندارد 802.16 در فصل هستم مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل، ضمن معرفی مزایای استفاده و کاربردهای آن معماری پروتکل و معماری امنیتی آن بررسی می گردد. شبکه های بیسیم مش شامل معرفی مزایای این نوع شبکه ها، معماری و پشته پروتکل آن در فصل نهم مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دهم به شبکه های سلولی و سیار اختصاص دارد. در این فصل به معماری شبکه های سلولی، عناصر تشکیل دهنده شبکه،ساختار GSM، امنیت شبکه، اختصاص کانالها پرداخته می شود. فصل یازدهم به استاندارد بی سیم NFC اختصاص دارد. در این فصل ضمن مقایسه NFC با فناوری های پیشین موانع استفاده از آن بررسی می گررد. در ادامه به دستگاهها و استاندارد های NFC ، لایه فیزیکی، مدولاسیون، کدگذاری و کاربردهای آن پرداخته می شود. مدیریت تحرک در ارتباطات سیار و بی سیم در فصل دوازدهم مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل به مدیریت تحرک در IPv4 و IPv6 پرداخته شده است. فصل سیزدهم به مخابرات ماهواره ای می پردازد. در این فصل ضمن دسته بندی ماهواره ها اجزاء تشکیل دهنده ماهواره های مخابراتی را معرفی می نماید. در فصل چهاردهم به شبکه های اقتضایی بی سیم می پردازد. موارد اصلی که در این فصل به آن پرداخته می شود عیارتند از:چالشهای طراحی این نوع شبکه ها، مسیر یابی در این شبکه ها، چگونگی مدیریت انرژی در این شبکه ها، برقراری و اهمیت کیفیت سرویس و امنیت اطلاعات در این شبکه. در شبکه های بیسیم مسائل باز تحقیقاتی فراوانی وجود دارد و از آنجا که پیاده سازی پروتکل ها و الگوریتم های پیشنهادی محققین در محیط واقع با چالشهای زیادی روبرو است، از شبیه سازهای مناسیب برای این منظور استفاده می گردد. در اخرین فصل کتاب به معرفی دو شبیه ساز معروف و مهم پرداخته شده است که مطالب این فصل گام اول برای آشنایی با آنها می باشد.

کلمات کلیدی:
شبکه بی سیم، پروتکل ها، شبکه سیار، شبیه ساز،, شبکه بی سیم, پروتکل ها, شبکه سیار, شبیه ساز,

Visitor Counter

Today :1
Yesterday :0
This week1
This month:62
All :18774