نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۷۰
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

آموزش برنامه نویسی با کوییک بیسیک

کلمات کلیدی:
کامپیوتر . برنامه نویسی . بیسیک, کامپیوتر . برنامه نویسی . بیسیک

Visitor Counter

Today :1
Yesterday :0
This week1
This month:62
All :18774