نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۷۰
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی با زبان برنامه سازی پاسکال

کلمات کلیدی:
کامپیوتر . برنامه نویسی . پاسکال, کامپیوتر . برنامه نویسی . پاسکال

Visitor Counter

Today :1
Yesterday :0
This week1
This month:62
All :18774