نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۱
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

این کتاب ضمن آموزش الگوریتم نویسی برنامه نویسی پاسکال را آموزش می دهد و یک مرجع کامل می باشد

کلمات کلیدی:
برنامه نویسی، پاسکال ، الگوریتم, برنامه نویسی, پاسکال , الگوریتم

Visitor Counter

Today :1
Yesterday :0
This week1
This month:62
All :18774